loading...

Välkommen till Fontänhuset Sköndal!

Här kan du genom gemenskap, arbete och delaktighet bygga upp din självkänsla och skapa nya relationer. Vår organisation är religiöst och partipolitiskt obunden och vi vänder oss till människor med psykisk ohälsa. Vårt fokus är unga vuxna mellan 18 och 35 år men huset är öppet för alla åldrar.

Varmt välkomna! 

Händer på Huset

Protokoll från planeringsdagen torsdag 5:e sept:

Mötet öppnas

 • Eva från Södertörns högskola praktiserar här fram till 20/12. Hon närvarar 4 dagar i veckan och främst måndag – torsdag. Hon ser fram emot terminen på Fontänhuset Sköndal och är intresserad av odling, fotografi och meditation.
 • Olivia är ny handledare här på Fontänhuset och ser fram emot att vara här. Hon har pluggat till socionom på Ersta Sköndal som ligger här bredvid Fontänhuset. Olivia gillar fotografi, att redigera film, att arbeta utomhus och vill gärna vara aktiv på tidningsredaktionen.
 • Vi kommer att få besök från Australien (Stepping stone) den 3 – 4 oktober, av en handledare och en medlem. Innan deras besök är en tanke att Sofie och Fredrik B skulle kunna repetera och berätta om utbildningen i Australien. Detta kommer att göras den 24:e september. 
 • Rapportering av verksamhetenEn liten tapper skara medlemmar som besöker huset. Den största utmaningen är att få hit folk. Därför är det bra om/att vi ser till att ”vara ute” och informera om vår verksamhet. Folk droppar av, av olika individuella anledningar som t.ex studier och arbete osv. Kul med nya anställda, medlemmar och praktikanter ibland. Det är bra att tänka nytt och få in nya idéer. Just nu är det få aktiva medlemmar på huset, 24 stycken, och vi bör komma upp i 30.
 • Det är tre nya styrelserepresentanter på Fontänhuset. Det kommer att vara styrelsemöte här fredagen 13/9 klockan 15.00. Det blir en ”föryngring” av styrelsen, kul med nya infallsvinklar.
 • I går informerade vi om vår verksamhet på WeMind. Viktigt att vi är ute och informerar! Därför bokar vi in fler informationsträffar. Kontentan är att vi behöver bli fler medlemmar på huset och ha mer/fler kreativa aktiviteter framöver.
 • Schemadiskussion. Johan ritade upp förslag på tavlan. Schemat utvärderas 7 oktober.
 • Diskussion: Varför kommer/kommer inte medlemmar till huset?Kommer: Det sociala, att träffa folk, få rutin, anledning att kliva upp på morgonen, att få i sig mat, få ett sammanhang, gemenskap, ett sammanhang; ”för att jag behöver det”.Men det är även många medlemar som inte kommer till huset. Diskussion kring att SMS inte är nog, kan bli något som känns opersonligt och går medlemmar förbi. .
 • Ett förslag är att börja ha mer ”öppet hus” här på Fontänhuset Sköndal, exempelvis någonting likt en café-verksamhet, ordna med keramik som sker på regelbunden basis.Mer samarbete med höskolan Ersta Sköndal? Fontänhögskolan?Använda Spökhuset som marknadsföringskanal Ta fram en affisch som är mer generell och inte bara funkar vid speciella event.Sociala medier, att huset är mer aktivt. Dvs vi ska lägga mer tid på instagram och facebook för att synas.
 • Mötet avslutas och ev. beslutspunkter disskuteras under Husmötet.

Protokoll från planeringsdagen fredag 6:e september:

 • Kontoret ska göra en enkät i Survey Monkey.
 • Sveriges Fontänhus Riksförbund. Information om projekt Fler Fontänhus, ny projektledare, Lena(Falkenbergs Fontänhus). Sara Call blir projektledare för Sveriges Fontänhus digitaliseringsprojekt.
 • Samarbete med Falun och Örebro om bl a Unga vuxna. Boka in tid för att besöka Falun respektive Örebro vecka 46, 11-15 november. Två separata tillfällen inklusive övernattning. Intresselista ska upp.
 • Underlag för visitkort ska skickas till Marie Flood, SFR.
 • Eftermiddagarna på Fontänhuset avhandlades på torsdagen med förslag om meditation, yoga eller pulshöjare varje dag kl.15.30.
 • Riktlinjer: Återuppta att läsa en riktlinje per dag vid enhetsmöten. Riktlinjegrupp med samtal börjar måndagen 23 september efter husmötet.
 • Höstens sociala aktiviteter: Torsdagen 26 september Big Ben, stand-up. I oktober ska vi åka Skärgårdsbåt, november Hockeymatch och i december bowling. Exakta datum sätts senare.
 • Vår vision. Diskussion om hur Fontänhuset Sköndal ska arbeta i förhållande till riktlinjerna. Ett mer organiserat Vägar ut efterfrågas av vissa medlemmar. Intresse finns för studiebesök och inspirationsföreläsningar. Vad ska vi definiera som arbete i den arbetsinriktade dagen. Förslag: en projektmall för idéer och förslag. Projektmallen ska innehålla frågor för att säkerställa att idén kommer att bidra till Fontänhusets verksamhet.
 • Mötet avslutas
Läs hela inlägget »

Vi finns på Instagram!

28

Visa fler inlägg
Här har jag hittat
sammanhang som jag har känt mig bekväm i


 

och Facebook!