På gång på huset

Sommarfest onsdag 1 juni för medlemmar och handledare! Festen börjar 16.00 med förberedelser; grillning, tipspromenad, dukning, musik, 5 - kamp mm! Kom och va med!

Vi håller på att nyanställa en handledare till 1 september.

Till hösten ska vi ackreditera oss. Det innebär att vi ska kvalitetssäkra vårt hus och se till att vi arbetar efter Fontänhusmodellen. 

Efter sommaren kommer vi också att arbeta mer med Vägar ut! Då vi tillsammans skapar fler och nya förutsättningar till fortbildning, arbete, praktik eller studier.