Fontänhuset Sköndal

Fontänhuset Sköndal finns i en stor, härlig patriciervilla och är ett av Sveriges tretton fontänhus. Vår organisation är religiöst och partipolitisk obunden. Vårt fokus är unga vuxna mellan 16-35 år men alla är välkomna.

Här kan man genom gemenskap, arbete och delaktighet bryta sin isolering, strukturera sin dag, utföra meningsfulla uppgifter, umgås, stärka sin självkänsla och skapa nya relationer. Hos oss finns allt som behövs för att du ska hitta arbetsro, glädje, kreativitet, vila och gemenskap. Du kommer hit på dina egna villkor och vi värdesätter just dina erfarenheter. Vi har öppet mån-fre 9-16. Varje dag klockan tolv serveras lunch för 35:-. Lunchen lagas och planeras av medlemmar och handledare på köksenheten.

9:00 Huset öppnar
9:15 Morgonmöte + enhetsmöte
12:00 Lunch
13:00 Eftermiddagsmöte + enhetsmöte
16:00 Huset stänger

Övriga mötesformer
Husmöte - måndagar 13:00
Policymöte - var fjärde måndag 13:00
Strukturmöte - Vid behov