Arbetsplatspolicy

Våra fyra grundvärderingar

 1. En plats att inspireras av.
  Där du inte blir dömd eller bedömd, och med ett öppet bemötande där allas röst är lika mycket värd. Där alla bidrar efter sin egen förmåga.
 2. En plats där vi behandlar alla med respekt och värdighet!
  Fontänhuset Sköndal är medlemmarnas fristad där skämt och öppenhet välkomnas och diskriminering inte tolereras. Vi har alla olika syn på var gränsen går.
 3. En plats där man ska känna sig trygg och få vara sig själv.
  Ett kränkande beteende eller bemötande ska inte accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. Varje medlem och handledare ska medverka till en god miljö. Om du känner dig diskriminerad eller orättvist behandlad så ta upp det på det sätt du känner dig bekväm med. Vill du ha hjälp eller stöd finns handledare tillgängligt.
 4. En plats där DU alltid är välkommen!
  På Fontänhuset Sköndal är vi kollegor och arbetar tillsammans. Vi vill ha en trevlig arbetsplats med en grupp som trivs och är trygga. Vi måste alla hjälpas åt att nå dit. Tänk på hur du vill bli bemött i ditt möte med andra.