Historia

Fontänhusrörelsen startades av patienter på ett mentalsjukhus i New York, USA på 1940-talet. Tanken var att bryta den hierarki som ofta finns inom psykiatrin och låta patienter ta makt över sig själva och utvecklas. Fokus lades på det friska och gruppen kallade sig själva för WANA - we are not alone. 
De skaffade en lokal och olika arbetsuppgifter uppstod automatiskt, såsom städning, matlagning renovering o.s.v. På bakgården stod en fontän och därför bytte gruppen namn till Fontain House. 

Idag finns fontänhus världen runt, 330 stycken utspritt i 33 länder varav 13 stycken i Sverige. Historien skrivs fortfarande...