2012


Friska vindar


 

2012


Vandring fjällen


 

2014


Kick - off vandring 

2014


Marathon i Båstad


 

2015


Med alla vindar
Ett projekt för unga vuxna med psykisk ohälsa. Vi seglade en skuta från
Stockholm till Visby och Almedalsveckan!