Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att delta i våra enheter. Som medlem kan du också komma med egna idéer att förverkliga!

Vi har två huvudenheter, kök och kontor, under dessa finner du ett flertal arbetsgrupper att tillhöra och prova på som trädgård, marknadsföring, återbruk m.m. Det är frivilligt vilka arbetsgrupper en vill tillhöra.