Kontorsenheten

På kontorsenheten jobbar vi med hemsidan, skriver broschyrer, fotograferar och uppdaterar sociala medier. Kontoret har ansvar för informationen om huset, sköter receptionen och har hand om delar av ekonomin. 

Reception

Vi tar emot besökare, svarar i telefon, uppdaterar bildspelet, läser och svarar på mail. Vi hjälper också till att få nya medlemmar att känna sig hemma genom uppdraget Dagens Fadder.

Marknadsföring

Vi jobbar med Fontänhuset Sköndals synlighet på internet, däribland sociala medier och hemsidan. Det finns möjlighet att genomgå Google akademins onlineutbildning "grunderna för digital marknadsföring". 

Vi är även ute och informerar om vår verksamhet på psykiatrimottagningar, deltar i konferenser och föreläser. Vi ansvarar också för att dokumentera besöksstatistik och att information om oss finns tillgänglig på närliggande imottagningar. 

Tidning

Det finns möjlighet att skriva artiklar och jobba med layouten för vår egen tidning "Brev från Fontänhuset Sköndal". Medlemmar som gärna jobbar med text är även välkomna att blogga på hemsidan.

Foto, Film & Design

Vi har tillgång till Adobe Creative Cloud, en samling med över 20 program för att redigera film, foto, designa och illustrera m.m. 

Vägar Ut

Med Vägar Ut kan du få stöd och hjälp att planera och bolla idéer kring allt som har att göra med jobb, praktik och utbildning! Du kan boka en tid för individuellt stöd med en medlem eller handledare efter behov. Vi kan också ordna diskussionsgrupper och bjuda in utomstående personer/organisationer som kan vara till hjälp. Vid intresse hos flera personer skapar vi en grupp där vi lär oss tillsammans. Välkommen med dina förslag på aktiviteter som ryms inom ramen för Vägar Ut! 
- Jobb
- Utbildning
- Praktik 
- Studiebesök
- Studiecirklar
- Föreläsningar på eller utanför huset

Ekonomi

Vi hanterar räkningar, kvitton och överser husets budget. Vi scannar, kopierar och dokumenterar våra utgifter tillsammans.