Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att delta i våra enheter. Som medlem kan du också komma med egna idéer att förverkliga!

Vi har tre enheter, kök, kontor och trädgård, under dessa finner du ett flertal arbetsgrupper att tillhöra och prova på som marknadsföring, återbruk, odling m.m. Det är frivilligt vilka arbetsgrupper man vill tillhöra.